Адвокатска кантора H&M Kanzlei е една от водещите кантори в Берлин обслужваща български граждани и фирми на български език от цяла Германия. Кантората съществува от 2009 година и работи в една гъста мрежа от офиси, организациии и фирми, обслужвайки български граждани. Поддържаме близки контакти с преводачи, нотариуси, специализирани адвокати и Посолството на Република България. Ние съветваме и представляваме наши български клиенти в немската правна система с компетентността и опита на дългогодишната ни адвокатска дейност.

Фирми и търговско право

Учредяване на дружества и тяхната регистрация.

Организация при изготвяне на нотариални актове

Изготвяне на трудови и граждански договори

Процесуално представителство

Абонаментно обслужване на малки фирми и търговци

Наказателно право

Правна помощ и процесуално представителство при всякакви дела, касаещи наказателно право

Защита при задържане от органите на досъдебното производство

Помощ при обвинения и последствия от пътно-транспортни произществия

Трудово право

Правен съвет, консултации и анализ на трудово-правни въпроси на физически и юридически лица

Изготвяне на трудови договори

Консултации при сключване на договори, тяхното изменение и прекратяване на трудови правоотношения

Право на недвижими имоти и наем

Консултации и правна помощ при предстоящи сделки с недвижими имоти за инвестиция или лична полза

Изготвяне на договори за покупко-продажба, за наем и др.

Правна помощ за наемодатели и наематели

Семейно и наследствено право

Развод по взаимно съгласие

Правна помощ за запазване на родителски права и режим на лични отношения

Съдействие при наследствени въпроси, завещания, делба на семейно и наследствено имущество

Административно и социално право

Консултации и обжалване на административни актове от общата администрация или социалните служби

Правна помощ и подготовка на документи за детски надбавки на български граждани в Германия